TORNEO FINE ANNO         22-05-06  - TURNI 6

      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO DI FINE ANNO

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  19-SIMONINI MATTIA          U1096  6.0   17.0                  0

  2'   8-PINNA LEONARDO           U1294  5.0   20.5                  0

  3'  17-FIORI GIORGIO            U1295  4.5   17.0                  0

  4'  10-PINGHINI SARA            U1295  4.0   19.0                  0

  5'  16-TARDINI PAOLO            U1295  4.0   18.0                  0

  6'   9-GELMUZZI LUCA            U1096  4.0   17.5                  0

  7'   4-ASCANELLI FEDERICO       U1295  3.0   20.0                  0

  8'  14-VENTURELLI GIUSEPPE      U1097  3.0   19.5  2.0     3    5' 0

  9'  11-VENTURELLI SARA          U1096  3.0   19.5  2.0     3   16' 0

 10'  13-MAGNANI STEFANO          U1295  3.0   14.0  1.5             0

 11'  12-GUAZZI RICCARDO          U1295  3.0   14.0  1.0             0

 12'   1-VACCARI DAVIDE           U1295  3.0   13.5                  0

 13'   2-LENZI STEFANO            U1295  2.5   19.0                  0

 14'  20-SERRA MATTIA             U1295  2.0   19.0                  0

 15'  15-GAROFOLI RICCARDO        U1096  2.0   16.0                  0

 16'   6-BRAGLIA LUCA             U1493  2.0   15.5                  0

 17'   5-GIORGI GIAN MARCO        U1295  2.0   12.5                  0

 18'  18-MONTANARI BEATRICE       U1097  1.5   13.0                  0

 19'   3-SETTI GIANLUCA           U1493  1.5   12.0                  0

 20'   7-BALLISTA MASSIMILIANO    U1098  1.0   14.0                  0

Elaboraz. G.Diena - Recco

 

 TORNEO DI FINE ANNO  - TABELLONE dopo TURNO 6  - TORNEO FINE ANNO

 19 SIMONINI MATTI 96 20B+   2N+   6B+   4N+   8B+  16B+  6

  8 PINNA LEONARDO 94  7N+   4B+  10B+  17N+  19N-  11B+  5

 17 FIORI GIORGIO  95 18B+   5N+  14N+   8B-  11N+   9N=  4.5

 10 PINGHINI SARA  95  9N+  11B+   8N-  14B+  16N-   1B+  4

 16 TARDINI PAOLO  95 15N+  14B-  20B+   2N+  10B+  19N-  4

  9 GELMUZZI LUCA  96 10B-  12N=  15N+  13B+  14N+  17B=  4

  4 ASCANELLI FEDE 95  3N+   8N-   1B+  19B-   2B=  12N=  3

 14 VENTURELLI GIU 97 13N+  16N+  17B-  10N-   9B-  15B+  3

 11 VENTURELLI SAR 96 12B+  10N-  13B+   6N+  17B-   8N-  3

 13 MAGNANI STEFAN 95 14B-  15B+  11N-   9N-   3B+  20B+  3

 12 GUAZZI RICCARD 95 11N-   9B=  18N+  20N-   6B+   4B=  3

  1 VACCARI DAVIDE 95  2B-   3B+   4N-   7B+  20N+  10N-  3

  2 LENZI STEFANO  95  1N+  19B-   5B+  16B-   4N=  18R-  2.5

 20 SERRA MATTIA   95 19N-  18B+  16N-  12B+   1B-  13N-  2

 15 GAROFOLI RICCA 96 16B-  13N-   9B-   5N+   7B+  14N-  2

  6 BRAGLIA LUCA   93  5N=   7B+  19N-  11B-  12N-   3N=  2

  5 GIORGI GIAN MA 95  6B=  17B-   2N-  15B-  18N=   7N+  2

 18 MONTANARI BEAT 97 17N-  20N-  12B-   3N-   5B=   2A+  1.5

  3 SETTI GIANLUCA 93  4B-   1N-   7N-  18B+  13N-   6B=  1.5

  7 BALLISTA MASSI 98  8B-   6N-   3B+   1N-  15N-   5B-  1

Elaboraz. G.Diena - Recco